top of page
dört pervaneli helikopter

Teknik Kurullar

Teknik Kurullar ülkemizdeki teknolojik faaliyetlerin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için araştırma ve geliştirme yapmak, bu çalışmalarla birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sağlayarak fayda üretmek için kurulmuştur.

Bilişim-Yazılım

Image by Ilya Pavlov

Bilişim ve yazılım teknolojileri sektörü 20. yüzyılda yaygınlaşan, 21. yüzyılda ise günlük yaşantının, üretim süreçlerinin, bilgi ve teknoloji birikiminin temelini teşkil eden bir yapıya bürünmüştür. Bilgi ve iletişim teknolojileri, ülkelerin rekabet güçlerini, ulusal güvenliklerini, yaşam kalitelerini birincil derecede etkileyen bir hal almış ve bu özelliğini hızla geliştirmekte olan bir alandır.

Çevre ve Şehir

Güneş Paneli Konut Binaları

Kentsel alt yapıyı oluşturmaya yönelik yatırımların envanterini çıkararak “hali hazırı” tespit etmek,
İmar hareketleri, ulaşım, ticari merkezler, yeşil alanlar ve çevre sorunlarına yönelik yatırımlar ile ilgili görüşünü oluşturmak ve bu yaklaşımı TEKDER kurullarına katkıda bulunmak.

Sağlık-Gıda

Tıbbi Kayıt Analizi

.

Savunma Sanayi

Askeri uçak

.

Uzay-Havacılık

Radar sistemi

.

Enerji ve Tabii Kaynaklar

Image by Zbynek Burival

Enerji tabi kaynaklar, Ülkemiz ekonomisi için önemli bir unsurdur. Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılığın varlığı ve çevresel etkiler sebebiyle; günümüzde ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır.

Haberleşme

Image by Tony Stoddard

Elektronik iletişim ağının ve komünikasyonun kesintisiz, hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak Envanterini çıkararak “halihazırı” tespit etmek,sorunlarına yönelik yatırımlar ile ilgili görüşünü oluşturmak ve bu yaklaşımı TEKDER kurullarına katkıda bulunmak.

Sanayi-Üretim

Metal Taşlama Aleti

.

Tarım-Ziraat

Domates

.

Ulaştırma-Altyapı

Yol Başlığında Taksi

.

bottom of page