top of page
IMG_0817_edited_edited_edited.jpg

Başkandan

Günümüz teknolojisinin günlük hayatı nasıl dönüştürdüğü ve basitleştirdiği hakkında birçok haber ve makale okuyoruz. Bu teknolojiler, büyük ölçüde her adımda yeniliği uygulayan teknik elemanların çabaları ve çalışmaları ile bu seviyeye gelmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

TEKDER endüstrinin talep ettiği makinalar olmayı amaçlayan değil, en son teknolojiyle donatılmış, pratik becerileri geliştirilmiş, ülkesini geleceğe hazırlayan, öncü mühendisler yetiştirmeyi hedefler ve bu kapsamda faaliyetler yürütür.

Bu yeni çağda her şey teknik elemanların gerçek yaşam problemlerini çözme ve mevcut problemlere yeni çözümler üretme yeteneği ile ilgilidir.

Bu, okulda veya sınavlarda gösterilen başarının ötesinde, işe yarayan, özgün projeler inşa ederek kazanılan deneyim ile mümkündür. Bu deneyim ve yaklaşım yenilikçi teknik elemanlar için birçok yeni fırsat açarken eski, alışılagelmiş kariyer yollarını takip etmeyi planlayan mühendis adayları için zorluklarla karşılaşacakları bir çağı hızla aralamakta. Daha pratik mühendisler arayan üst düzey sektörler kuruluşları göz önüne alındığında; yarış zor olacak ve muhtemelen sadece pratik bilgi ile donatılmış teknik elemanlar başarılı olacaktır bu süreçte.

 

Pratik bilgi, bir gecede öğrenebileceğiniz veya hazırlayabileceğiniz bir şey değildir. Düşünme, hayal etme, projeleri sıfırdan inşa etme, inşa ederken birçok hata ile karşılaşmak işin olmazsa olmazları arasında; gayreti aşkla beslemek gerek çoğu kez.

 

TEKDER işbirliği ile bir çok çalışma, program, seminer ve atölye programı gerçekleştirilmektedir.

 

TEKDER, ülkemizin başta gençleri olmak üzere, tüm değerlerinin geliştirilmesi ve ileriye taşınması için bu tip çalışmaların öncüsü ve destekçisi olmaya devam edecektir.

 

TEKDER tarafından sunulan tüm bu program ve çalışmalar, belirli bir format ışığında, deneyimsel, uygulamalı projeler yapılarak öğrenilmesi ve kavranılması sağlanmaya çalışılır. Bu atölye, kurs, ders, teknik gezi ve kamplar, uzmanlarımız tarafından planlanmakta, çağın getirdiği yenilikler, geçmişi geleceğe bağlayan tarihsel birikim, şuur ve değerler bütünselliği ile kurgulanmaktadır.

bottom of page