top of page
Industrial Drill

Hakkında

Misyonumuz

TEKDER, insanlığa fayda sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını kolaylaştırmak, ülkemizi çağın ötesine taşımak amacıyla; insanımızı bilgilendirip, bilinçlendirip, tecrübe kazandırarak şuurlu, faydalı, şahsiyetli bir fert hâline getirmeyi amaç edinmektedir. Bu yolla insanımıza maddi manevi katkı sunmayı hedefler ve bunun için alternatif çözümler üretir. İleri teknolojik imkân ve araçları insanları sınırlandırmak için değil insanlığın hizmetine sunmak için üretir ve kullanır.


TEKDER’in hedef ve faaliyetleri insana hizmet, insanlığa fayda anlayışını benimser. Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya, Adil Düzen için gayret eder. Bilgiye erişir, bilgiyi
geliştirir ve paydaşlarına aktarır. Bireysel gelişim özelliklerinin işlendiği, kendini geliştirme fırsatlarının ortaya çıkarıldığı ortam ve imkânlar sağlanarak; milli düşünceyi benimsemiş, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler yetiştirme ve geliştirmeyi hedefler.

Vizyonumuz

TEKDER, Türkiye’de ve dünyada alanında söz sahibi, mesleki konularda üstün bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar ile bu bilgi ve beceriye ihtiyaç duyan kişi ve sektörler arası bir ağ kurar. TEKDER, oluşturduğu bağ ile farklı disiplinler arası çalışma alanı sağlar; bu yolla toplumun bütününe ulaşır, farklı bakış açıları ile olayların çözümü geniş bir perspektiften sağlanır. TEKDER, adil bir düzen şiarı ile tüm insanlığın saadeti için gayret gösterir.

 

TEKDER, çalışma, eğitim ve öğretim hayatında; insani değerleri koruyan ve gözeten, liyakati esas alan, gelişime katkı sunan, üreten, adil, gelişmiş bir yapının inşası için çalışır. TEKDER, bilim ve teknolojiyi takip eden, alanında deneyimli kadrosu ile kaliteli hizmet sunan, güvenilir, uluslararası düzeyde etkileşim içinde olan, tanınan ve tercih edilen, ilişkilerinde insana ve toplumun bütününe fayda sağlamayı hedefleyen lider bir kuruluş olmayı hedefler.

bottom of page