Misyonumuz

İnsanlığın işini manevi ve maddi boyutlarda kolay kılmak ve ileri teknolojileri insalığın hizmetine sunmakta öncü rol üstlenmek. Tekderin tüm hedef ve faaliyetleri insana hizmet anlayışı’nı benimser. Tekder sosyal ve teknik sahada insanı merkeze alır. Her icraatının sonucunda insanlığın huzur ve mutluluk bulmasını bekler.

 

Temel Değerlerimiz

  • Meslekte ve Teknolojide Ahlak anlayışı ve Dürüstlük

  • Temel hak ve hürriyetlerin yayılması için Özgür Düşünce

  • Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak

  • İnsana hizmet için hizmette Kalite

  • Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında insanın korunması

 

Vizyonumuz

Tekder Türkiye’de ve dünyada söz sahibi, mesleki konularda üstün bilgi ve beceriye sahip teknik elemanların birlikteliğini sağlamak için vardır. Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında “insanın” en önemli değer olduğu bilincini yaygınlaştırmak için çalışır. Tekder bilim ve teknolojiyi insanlığı tehdit unsuru değil, refahını sağlayan hizmet pozisyonuna oturtmak için Sosyal, Kültürel ve Mesleki birlikteliği sağlayacak kardeşlik hukukunun gözetildiği teknik elemanlar yapısını oluşturarak toplum hayatına yön vermek şeklinde vizyonunu belirlemiştir.