TEKNIK ELEMANLAR DERNEĞI GENEL MERKEZI

(TEKDER)

Teknovizyon Web 2014

Not Alınız.. 

     TEKDER Twitter Sosyal Ağına Katılın
          TEKDER Linkedin Sosyal Ağına Katılın

Teknik Elemanlar Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu ile Ankara Şube Yönetim Kurulu Her Salı Saat 18.30 ‘da tooplanmakta olup, Siz Değerli Üyelerimizin katılımını da Beklemekteyiz..

          TEKDER Linkedin Grup Sosyal Ağına Katılın


Erbakan siyasetinin beş özelliği

-BİR: Şartlar ne olursa olsun... Siyasi dilindeki nezaketi zerre kadar olsun bozmazdı. 

-İKİ: Hangi durum söz konusu olursa olsun... Herhangi bir Müslüman ülkeyi asla hedefe koymazdı.

-ÜÇ: Karşısındaki kim olursa olsun... Saygılı davranışında milim oynama olmazdı.

-DÖRT: Seçimde kaç oy alırsa alsın... Milletin tamamını kucaklama mesajını asla ihmal etmezdi.

-BEŞ: Kulaklar ne kadar sağır olursa olsun... Karşısındakini ikna edebileceğinden hiç kuşku duymazdı.

Erbakan’ın 10 özelliği

BİR -HİTABET: Cama bakmadan konuştuğu halde tek bir cümlesi bile hatalı değildir. Bağırıp çağırmadan konuşarak da dinleyenleri etkiler.

İKİ -KARARLILIK: Yılmaz. Yılgınlığa kapılmaz. Küsmez. En umutsuz anlarda bile umut doludur. Karamsarlık kitabında yazmaz.

ÜÇ -NEZAKET: Nefret edenleri bile “Erbakan nezaketi” diye bir şeyin olduğunu bilirler. İçselleştirilmiş bir nezakettir onun nezaketi.
Asla sırıtmaz.

DÖRT -MOTİVASYON GÜCÜ: Partisinin sokak sorumlusunun kendisini en az genel başkan yardımcısı gibi hissetmesini sağlar. Böyle bir motivasyon ustasıdır.

BEŞ -ÖRGÜTÇÜLÜK: Apartman apartman, sokak sokak örgütlenmek nedir, bunu bilir. Örgütçülüğün gerektirdiği sabır onda fazlasıyla vardır.

ALTI -VEFA: Kimlerle başlamışsa onlarla yoluna devam eder. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Adam satmaz. Gidenler hep bırakanlardır, o bıraktırmaz.

YEDİ -YETKİ VERME: Adam yetiştirir. Yetki verir. Adam yetiştirmekten ve yetki vermekten çekinmez. Özgüveni tamdır.

SEKİZ -CEMAATLERE BAKIŞ: “İslami cemaatlerle barış” onun temel ilkesidir. Cemaatler ona karşı çıksalar bile... Onun ağzından tek bir kötü sözcük bile çıkmaz.

DOKUZ -EŞSİZ MİZAH: Kendine özgü mizah anlayışı vardır. Hazırcevaptır. Buluşlarıyla karşısındakini sersemletir.

ON -SORUMLULUK: Kindar değildir. Kin tutmaz. İntikamcı değildir. İntikam hazırlıkları yapmaz. Pusu kurmaz. Nefret etmez. Öfkesine yenik düşmez.

Ahmet Hakan Coşkun

Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklar.

2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları

KIZGIZISTAN SEYAHAT RAPORU

Soma ve Çözüm Önerileri.

Raporlar ve Makaleler

 Ali Bulaç

Erbakan olsaydı!

Vefatının 4. yılında rahmetli Necmettin Erbakan’ı anmak üzere Konya’ya gittim. Coşkulu bir kalabalığın doldurduğu salonda Milli Gazete’den Mustafa Kurdaş’la Erbakan Hoca’yı anlatmaya çalıştık.

Hakikaten bazı insanların değeri onlar hayatta iken yeterince anlaşılamıyor. Bugün Türkiye’nin içeride ve bölgede içine düştüğü duruma baktığımızda, Erbakan Hoca’nın değerini insan daha iyi anlıyor. Hoca, Türkiye’deki dindar kitleleri siyasetle tanıştırdı; haklarını kanuni siyaset yaparak aramalarının yollarını gösterdi. Seçimle işbaşına geldi, seçimle gitmeyi kabul etti. Şahsına ve politikalarına kimileri hayli ağır eleştiri ve suçlamalar yönelttiği halde, onun herhangi bir cemaati açıktan, doğrudan, rencide edici, itibardan düşürücü beyanda bulunduğunu hatırlamıyorum. İslam Birliği idealini hep diri  tuttu, hep bunun için çalıştı. 28 Şubat darbesi ona karşı yapılmıştı; haksız yere iktidardan düşürüldü, buna rağmen milyonlarca seçmenine sabır ve metanet tavsiye etti, hatta “Hocam yeter, patlamak üzereyiz!” diyenlere “Gidin ormanda bağırın” dedi. O sıkıntılı günlerde “Bu bizim tarihsel yürüyüşümüzde bir virgül hükmündedir” dedi, insanları teskin etti; Türkiye’yi bir Cezayir, bir Suriye durumuna düşmekten kurtardı.

Bu arada SP Genel İdare Kurulu Üyesi Lütfü Yayman ve Mustafa Kurdaş’tan öğrendiğim bir bilgiyi paylaşayım: 1982’de Suriye’de Müslüman Kardeşler, Hafız Esed rejimine karşı silahlı ayaklanmaya karar verdiklerinde Türkiye’ye gelir, Erbakan Hoca’ya da fikrini sorarlar. Erbakan Hoca onlara şöyle der: “Sizin tüfekleriniz, hafif silahlarınız var. Karşı tarafın topu, uçağı, tankı var. Çok büyük zayiat olur.” Pek memnun kalmamış olacaklar ki, Hoca arkasından “Mamafih başka alimlere de sorun” der. Bu sefer İsmailağa’da Mahmut Hocaefendi’ye gider, sorarlar. O muhterem zatın da dediği şu olur: “Müslümanların çoğunluk olduğu yerlerde dahili cihad olmaz. Bundan Müslümanlar zarar görür.”

Ben de Erbakan’ın: “Hocam, İslam aleminin başında diktatörler, zalim idareciler var, neden bunlara karşı tavır almıyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdiğini biliyorum:  “Zalim oldukları muhakkak, onlara karşı tavır alırsak Müslümanlara daha çok zulmederler. Hem İslam aleminde her ne yapacaksak bu idarecilerle yapmak durumundayız.”

Kimilerine göre Hoca’nın bu yaklaşımı pasifliktir. Hayır! Bu yaklaşımın gerisinde muazzam bir basiret ve feraset vardır. Üstelik, tarihte cair yönetimlere karşı gelişen Sünni “temkin doktrinin” özet ifadesidir. Türkiye’nin yanlış politikaları dolayısıyla Suriye’nin bu hale gelmesi konusunda “N’apalım, Suriye konusunda değerlendirme hatası oldu, devlet politikalarında böyle şeyler olur” diyen eski İslamcılara bakıyorum da, bunlar İslami/İslamcı fikriyattan zerre miktarı nasiplerini almamışlar. Utanmadan “Efendim, Türkiye Esed’i kaç defa uyardı, bizi dinleseydi bunlar olmazdı. Hem Suriye’de halk ile yönetim karşı karşıya geldiğinde tabii ki halkın yanında duracaktık” deyip kararmış vicdanları üzerine bir kara perde daha çekiyorlar. Bu gerekçeleri öne sürenler, Taksim gösterileri sırasında  güvenlik kuvvetlerinin gösterileri bastırırken 10 gencin hayatına son verdiğini unutuyorlar. Bütün devletler ve hükümetler gaddardır. Beşşar Esed de babası gibi gaddardır. Asıl yapılması gereken, kişinin karşısında Kalaşnikoflu mafya çetesine karşı elindeki tabanca ile karşı koymaya kalkışmamasıdır. Hiç kimsenin milyonlarca Suriyelinin hayatını ve geleceğini böylesine musibete ve felakete duçar etmeye hakkı yoktu. Kimi oturduğu yerden cihad oyunu oynadı, kimisi Suriye üzerinden yeniden Osmanlı’yı kurarız türünden postmodern sömürgecilik hayalleri kurdu. Olan milyonlarca masum insana oldu. Bu mazlum Suriye halkının yüce Allah elbette hesabını soracak, hem bu dünyada, hem Mahkeme-i Kübra’da.

“Bu iş Erbakan’ın kafasıyla olmaz” diyenlerin Suriye, Mısır ve Libya’nın bu hale gelmesindeki rollerine bakıyoruz da, bunların yıllarca yanında durdukları Erbakan Hoca’dan hiçbir şey öğrenemediklerini anlıyoruz. Kesinlikle şuna inanıyorum: Erbakan Hoca olsaydı -daha doğrusu onun fikriyatı takip edilseydi-, Suriye, Mısır ve Libya bu durumda olmaz, Türkiye Ortadoğu’dan bu trajik biçimde tardedilmezdi. Ortadoğu konusunda da yüz yıllık emek heba oldu!ELEKTRİK PİYASASINDA SERBEST TÜKETİCİLİK

Yazının Devamı===>>

Şirketler Aslında Neden Batar?


Sait Zengin (**)


Dersimiz Erbakan Slaytı İçin Tıklayınız. DUYURU...

2014 Yilina ait Genel Merkez Dernek beyanın verilmesi için Şubelerimizin yaptıkları beyanlarının bir nushasını Genel Merkezimizin posta adresine ve email adresine (tekder@gmail.com) 15 Nisan tarihine kadar göndermeleri önem arzetmektedir.