Teknik Elemanın Adresi….

Şirketler Aslında Neden Batar?

Bu soruya verilebilecek pek çok cevap vardır. Genel ekonomik gelişmeler, krizler, kanuni düzenlemeler, sektörle ilgili sorunlar, doğal afetler, yönetim sorunları gibi başlıklar ile konu ele alınabilir. Devamı=====>>>>

       MBA Notları...

Sait Zengin (**)


Teknik Elemanlar Derneği 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 24 Mayıs 2014 tarihinde

TEKDER Genel Merkez’in de Üyelerimizin  katılımı ile yapılmıştır.
Yeni yönetim kurulu seçilmiş olup, görev dağılımı da belirlenmiştir.


Tüm üyelerimize hayırlı ramazanlar diler, çalışmalarında başarılar diliyoruz


                                                  TEKDER  Yönetim Kurulu Adına

                                                      Cemil TİRYAKİOĞLU

                                                            Genel Başkan


KIZGIZISTAN SEYAHAT RAPORU

Seyahate başlamadan önce 1990lı yıllarda bu ülkeyi ziyaret eden Türk teknik heyetinin raporları incelendi. Devamı ==========>>>>

KIZGIZISTAN SEYAHAT RAPORU

H. Mustafa Kıraç

2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları :  Devamı====>>


2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları :

H. Mustafa Kıraç

Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklardan Yeterince Yararlanıyormuyuz?

Devamı==========>>>>

Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklar.

H. Mustafa Kıraç

         Analiz
Dersimiz Erbakan

Teknİk Elemanlar Derneği (TEKDER) ile ilgili “TÜZÜK” ve “ÜYE KAYIT FORMU” gibi dokumanlar için tıklayınız   Devamı====>>


DERNEK DATALARI

             HENDESE’DEN...

TEKDER istanbul Bölge Başkanlığı Yayınıdır.

Medeniyet Üzerine...  Devamı====>>


2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları :

Prof. Dr. Sadettin Ökten

Bilim Tarihi Üzerine Raportaj

Devamı==========>>>>

Önceleri denizlere kıyısı olmayan Osmanlı Beyliği, Ege’deki Karesioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları beylikleriyle Karadeniz’de Candaroğulları Beyliği’ni ele geçirince bu beyliklerin de.. …Devamı====>>


2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları :

Tuncay ZORLU

Son yıllarda Osmanlı mimari ve şehirciliğinin farklı meseleleri ile alakalı çok sayıda neşriyat yapılmışken bir husus var ki şehir-mülk-rant ilişkileri üzerinde nedense şimdiye kadar pek durulmamıştır.  

Devamı==========>>>>

Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklar.

Semih Akşener

F.Kafalı: Şimdi şöyle başlamak istiyorum, mühendisliğin, felsefe ve mantık boyutu­nun mutlaka irdelenmesi gerek. Çünkü mühendisle, daha doğrusu her şeyle fel­sefe ve mantığın bağlantısı var sizin anlat­tığınıza göre.  Devamı====>>


F.Kafalı- Hocam, ülkemizde bir yabancı hayranlığı olduğu malum, bu durumu bir çok alanda görmek mümkün. Aynı konuyu Yusuf söylediğinde dikkate alınmazken Josef söylediğinde pür dikkat dinleniyor. Mesela Mike Judgeson'ın açıklamaları var.

Devamı==========>>>>

Osmanlı rantın önüne nasıl geçiyordu?

Hendese dergisinin ilk sayısında Osmanlı’da yerleşimin nasıl olduğunu anlatan bir yazı var. Özellikle hâlihazırda devam eden sosyal hayat, kültürel meseleler, yerleşim, mimarî sistem ve benzeri unsurların Osmanlı’da nasıl işlediğini gözlemlemek önemli olabilir.  Devamı====>>


Osmanlı ve Rant....

Acaba çiftçiler yakın bir gelecekte tarlalarını uzaktan, otomatik olarak gübreleme ve sulama imkanına sahip olabilirler mi? Hem de daha çevreci bir yöntemle.

Devamı==========>>>>

Akıllı sulu gübreleme sistemi çiftçilere zaman kazandıracak

Hendese Dergisisnden..

36 yıldır bu mesleğin içindeyim ocak mühendisliği başmühendislikte başlayıp genel müdürlük dahil her kademede görev yaptım. Devamı======>>>>

Soma ve Çözüm Önerileri.

H. Mustafa Kıraç

       TEKDER DATA

TEKDER
Teknik Elemanlar Derneği

Endülüs, günümüzde tarihsel bir mirastan öte bir anlam ifade etmese de şüphesiz İslam tarihinin en muhteşem ve şaşaalı dönemlerinden birisine ev sahipliği yapmış ve her an­lamda örnek bir medeniyet olmuştur.  Devamı====>>


Mustafa Sarısaman

Elhamra Sarayı ve Endulus’de Bilim..

İslam toplumunda bilimsel bilginin yükse­lişinin ardında birçok sebep bulunmak­tadır. Rasulullah’ın bilgiye önem verdiğini gösteren hadisleri ve faaliyetleri ışığında Müslümanların, nereden gelirse gelsin ilim edinme düsturunu benimsedikleri görülür.

Devamı==========>>>>

Abdurrahman ALIY

İslam Bilim Tarihine Genel Bir Bakış

Özellikle ulaşımı kolaylaştırıcı elektrikli ve fosil yakıtlı ulaşım araçlarının artması beraberinde (iyi yönetilememekle birlikte) yine ulaşım­dan kaynaklanan sorunları getirmiştir. Bu sorunların çözümü ise şehirlerin tahri­batına yol açmıştır ve açmaya devam et­mektedir.  Devamı====>>


Şehİrlerİmİ Trafige Uydurmalıyız, Yoksa Trafigimi Şehirlere ?..

Fatih GÜNDOĞAN

İsterdim ki bu değerli şahsiyeti tanıtmak zorunda kalmadan doğrudan eserlerine, bilimsel çalışmalarına ve tasarımlarına yolculuk yapalım. Maalesef bu toprağın diğer kadim değerlerini bilmediğimiz gibi, Cezeri’yi de bilmedik ve hakkını vereme­dik. Devamı==========>>>>

Zamanı Aşan Bilim İnsanı “Ebü’l İzz El Cezeri”

Kazım Can

Osmanlı Deniz teknolojisinde Bazı Sayfalar..