Teknik Elemanın Adresi….

Şirketler Aslında Neden Batar?

Bu soruya verilebilecek pek çok cevap vardır. Genel ekonomik gelişmeler, krizler, kanuni düzenlemeler, sektörle ilgili sorunlar, doğal afetler, yönetim sorunları gibi başlıklar ile konu ele alınabilir. Devamı=====>>>>

       MBA Notları...

Sait Zengin (**)Hicri Yeni Yılınızı Tebrik Eder, Ülkemize ve İslam Alemine Hayırlı Olmasını  Dileriz.


                      Teknik Elemanlar Derneği

                        (TEKDER)

                         Yönetim Kurulu                                                  


         Analiz
Dersimiz Erbakan

             HENDESE’DEN...

TEKDER istanbul Bölge Başkanlığı Yayınıdır.

       TEKDER DATA

TEKDER
Teknik Elemanlar Derneği

Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklar.

H. Mustafa Kıraç

Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklardan Yeterince Yararlanıyormuyuz?


Devamı==========>>>>

2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları :

H. Mustafa Kıraç

2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları : Devamı====>>


KIZGIZISTAN SEYAHAT RAPORU

H. Mustafa Kıraç


Seyahate başlamadan önce 1990lı yıllarda bu ülkeyi ziyaret eden Türk teknik heyetinin raporları incelendi.Devamı ==========>>>>


Bilim Tarihi Üzerine Raportaj

A.Karadağ: Kendinizden ve bilim tarihi ile ilgili çalışmalarınızdan biraz bahseder mi­siniz?

Devamı==========>>>>

Prof. Dr. Sadettin Ökten

Medeniyet Üzerine...


F. Kafalı: Medeniyet kavramı üzerinde çok düşündüğünüzü ve bunun varlık probleminiz olduğunuzu söylüyorsunuz; nedir medeniyet?Devamı====>>

Semih Akşener

Son yıllarda Osmanlı mimari ve şehirciliğinin farklı meseleleri ile alakalı çok sayıda neşriyat yapılmışken bir husus var ki şehir-mülk-rant ilişkileri üzerinde nedense şimdiye kadar pek durulmamıştır.  


Devamı==========>>>>


Osmanlı Deniz teknolojisinde Bazı Sayfalar..

Tuncay ZORLU


Önceleri denizlere kıyısı olmayan Osmanlı Beyliği, Ege’deki Karesioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları beylikleriyle Karadeniz’de Candaroğulları Beyliği’ni ele geçirince bu beyliklerin de..

Devamı====>>

Soma ve Çözüm Önerileri.

H. Mustafa Kıraç

36 yıldır bu mesleğin içindeyim ocak mühendisliği başmühendislikte başlayıp genel müdürlük dahil her kademede görev yaptım.Devamı======>>>>F.Kafalı- Hocam, ülkemizde bir yabancı hayranlığı olduğu malum, bu durumu bir çok alanda görmek mümkün. Aynı konuyu Yusuf söylediğinde dikkate alınmazken Josef söylediğinde pür dikkat dinleniyor. Mesela Mike Judgeson'ın açıklamaları var.

Devamı==========>>>>


F.Kafalı: Şimdi şöyle başlamak istiyorum, mühendisliğin, felsefe ve mantık boyutu­nun mutlaka irdelenmesi gerek. Çünkü mühendisle, daha doğrusu her şeyle fel­sefe ve mantığın bağlantısı var sizin anlat­tığınıza göre.

 Devamı====>>

Akıllı sulu gübreleme sistemi çiftçilere zaman kazandıracak

Acaba çiftçiler yakın bir gelecekte tarlalarını uzaktan, otomatik olarak gübreleme ve sulama imkanına sahip olabilirler mi? Hem de daha çevreci bir yöntemle.

Devamı==========>>>>

Osmanlı ve Rant....

Osmanlı rantın önüne nasıl geçiyordu?

Hendese dergisinin ilk sayısında Osmanlı’da yerleşimin nasıl olduğunu anlatan bir yazı var. Özellikle hâlihazırda devam eden sosyal hayat, kültürel meseleler, yerleşim, mimarî sistem ve benzeri unsurların Osmanlı’da nasıl işlediğini gözlemlemek önemli olabilir.

 Devamı====>>


İslam Bilim Tarihine Genel Bir Bakış

Abdurrahman ALIY

İslam toplumunda bilimsel bilginin yükse­lişinin ardında birçok sebep bulunmak­tadır. Rasulullah’ın bilgiye önem verdiğini gösteren hadisleri ve faaliyetleri ışığında Müslümanların, nereden gelirse gelsin ilim edinme düsturunu benimsedikleri görülür.

Devamı==========>>>>

Elhamra Sarayı ve Endulus’de Bilim..

Mustafa Sarısaman

Endülüs, günümüzde tarihsel bir mirastan öte bir anlam ifade etmese de şüphesiz İslam tarihinin en muhteşem ve şaşaalı dönemlerinden birisine ev sahipliği yapmış ve her an­lamda örnek bir medeniyet olmuştur.

Devamı====>>

Zamanı Aşan Bilim İnsanı “Ebü’l İzz El Cezeri”

Kazım Can

İsterdim ki bu değerli şahsiyeti tanıtmak zorunda kalmadan doğrudan eserlerine, bilimsel çalışmalarına ve tasarımlarına yolculuk yapalım. Maalesef bu toprağın diğer kadim değerlerini bilmediğimiz gibi, Cezeri’yi de bilmedik ve hakkını vereme­dik.

Devamı==========>>>>

Şehİrlerİmİ Trafige Uydurmalıyız, Yoksa Trafigimi Şehirlere ?..

Fatih GÜNDOĞAN

Özellikle ulaşımı kolaylaştırıcı elektrikli ve fosil yakıtlı ulaşım araçlarının artması beraberinde (iyi yönetilememekle birlikte) yine ulaşım­dan kaynaklanan sorunları getirmiştir. Bu sorunların çözümü ise şehirlerin tahri­batına yol açmıştır ve açmaya devam et­mektedir.

 Devamı====>>

DERNEK DATALARI

H. Mustafa Kıraç

Teknİk Elemanlar Derneği (TEKDER) ile ilgili “TÜZÜK” ve “ÜYE KAYIT FORMU” gibi dokumanlar için tıklayınız  Devamı====>>