Teknovizyon Web 2014

TEKNIK ELEMANLAR DERNEĞI GENEL MERKEZI

(TEKDER)


ÖNCELİKLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYE HAZIR MIYIZ …?

TEKDER BASIN AÇIKLAMASI


Öncesi, bugünü, sonrası ile iktidarlar; zarar eden kurumları gözü kapalı, insanların canı pahasına satmak hastalığından vazgeçmediler.

Her kazadan sonra yeni bir yasa mı çıkaracağız?

Soma yasası, Ermenek yasası, Yalvaç yasası…

Yıllardır ben yaptım oldu anlayışından kurtulamadık bir türlü ?

Halbuki madencilik yasa ve yönetmelikleri  ile kültürümüzdeki  modern ve insani çalışma şartları belirli olup, bu şartlar hem AB normlarında hem de İLO sözleşmelerinde , ülkemizin bu şartları yerine getireceğini taahhüt etmiş olduğu  bir gerçektir.

Çıkarılan yasaların günü kurtarma anlayışı ile yürütüldüğünü ve Soma’dan sonra Ermenek’teki katliam gibi kaza ile  sürdürüyoruz.

Kazaların % 99 u önlenebilir, %1 de yine insanların dikkatsizliği ve tedbirsizliği ile kaçınılmaz ama…!

Önlenebilirdir…

Sayın Enerji Bakanı Taner YILDIZ!

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK!

İtiraflarınızı tüm dünya ve ötesi duydu, hepimiz şahidiz…

Yapılması gereken ama yapılmayanlardan sorumluluğunuz var.

Kazalar sürecindeki organizasyon  ve mobilizasyondaki başarısızlık devlet ve yardım kurumlarındaki organizasyonun yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Bu kazalar kötü yönetildi ve hiç bir şey yapılmadı…

Sadece seyredildi

Gözümüzden kaçan bir şey yok bu kazalarda…

Teknik olarak bakıldığında;

1-Yeterli ve tecrübeli teknik elemanın olmadığı,

2-Yeterli denetimin zamanında yapılmadığı,

3-Denetim sonucu verilen cezaların uygulanmadığını, görüyoruz.

 Teknik Elemanlar Derneği olarak;

Bazı kurum ve işletmelerin satışı veya hizmet özelleştirmelerinin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini ve “stratejik, üretim maliyeti yüksek ve üretimi zor olan sektörleri” özelleştirme kapsamından çıkarılmasını talep ediyoruz.

Dünyada en fazla kömür üreten Çin ve ABD ‘de meydana gelen maden kazaları incelendiğinde taş kömürü için üretim başına düşen ölüm oranlarının Türkiye’den düşük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni hem çağın teknolojisine hem de İLO standart ve yönetmeliklerine göre ilgili madenleri işletmeleridir.

Madenlerde yaşanan iş kazaları ve oluşturduğu maddi ve manevi boyutu , sektör üretimi ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğinde Türkiye’nin yeni bir  madencilik sektör stratejisine ihtiyaç olduğu ve sektöre yönelik uygulanmakta olan politikaların gözden geçirilerek İLO ve gelişmiş olan ülke çalışma şartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Taş kömürü üretiminin TTK ve taşeronları tarafından yapılması ile özel sektör üretimleri karşılaştırıldığında, özel sektördeki kazalarda ölüm oranlarının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  Bunun nedeni alt yapı ve teknoloji ile ilgili sorunlardan kaynaklanması çalışma şartları ile uygulamalarının devlet tarafından yeterince denetlenmediği ve yaptırımlarının ise yetersiz kaldığıdır.

Kazalar sonucu yaşanan can kayıplar ile birlikte ekonomik kayıplar  boyutununda incelenmesi ve konu ile ilgili yapılan araştırmalar dikkate alınarak bir madencilik stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 176  numaralı “ Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi” ni 19 yıldır imzalayan Türkiye’den farklı olarak Dünyadaki madenlerde ışıklandırmadan takip sistemlerine, havalandırma sensörlerinden robotlara kadar bir çok teknoloji ve önlem aktif olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’nin de ILO sözleşmesindeki vecibelerin ivedilikle yerine getirmesi; medeni İnsanımızın arzu ettiği ve hakkı olan bir yükümlülüktür.

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler için önerilerimiz ;

1-Teknik nezaretçiler ile İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları kamu adına görev yapmalıdır.

2-Maden sahaları veya diğer sektörlerdeki işletme planlamaları detaylı rezerv, kalite, jeolojik etüt ve mali analizler yapıldıktan sonra işletme ruhsatı verilmelidir.

3-İşletmeler kamu denetçileri tarafından sık sık denetlenmeli ve çalışanlarla bir araya gelinmelidir.

4-Yer altı işletmelerinde ölçüm ve kontroller uzman ekipler tarafından yapılmalıdır.

5-Çalışma saatleri;  İş-zaman grafikleri ve performans değerlerine göre düzenlenmelidir.

6-İş sağlığı ve güvenliği yasası ve denetlemeler,rant sağlama amaçlı olmaktan çıkarılmalı tehlikeli ve çok tehlikeli işler için uygulanmalıdır.

7-Yeni personel yasası(devlet memurları kanunu)  çıkarılmalıdır.

Tüm bu önerilerle birlikte;

Önceliklerimizi değiştirerek ülkemizde yapılacak işlerin insanı merkeze alan ve doğru ile yanlışı ayıran adaletli bir anlayışla yürütülmesini talep ediyoruz.


     Saygılarımızla..


     Teknik Elemanalr Derneği Yönetim Kurulu


Enerji Üretiminde Yerli Kaynaklar.

2011 Yılının Petrolü ve Türkiye’nin Fırsatları : metus ac.

KIZGIZISTAN SEYAHAT RAPORU

Soma ve Çözüm Önerileri.

FUARLAR

15. MUSİAD ULUSLARARASI  FUARI VE 18. ULUSLARARASI İŞ FORMU KONGRESİ

26-30 KASIM 2014 TARİHİNDE “İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi” inde  GERÇEKLEŞCEKTİR.

Ayrıntılı Bilgi======>>>>>

http://www.musiad.org.tr/tr-tr


Raporlar ve Makaleler
Raporlar Ve Makaleler
(H. Mustafa KIRAÇ)

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Cemil Tiryakioğlu ile Genel Sekreterimiz Bahattin Turan, OSTİM Başkanı Sn. Orhan AYDIN’ı 18.11.2014 tarihinde ziyaret ettiler.


Görüşmelerde Organize Sanayi Bölgelerinin durumu ile teknik işbirliği konuları üzerinde bilgi alış verişinde bulunulmuş olup, daha sıkı işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Ayrıca ortak projelerin geliştirlmesi için teknik seviyede komisyonların oluşturulması ve çalışmaların organize edilmesi  önemi üzerinde mutabik kalınmıştır.

TEKNİK ZİYARET